Wzrost eksportu do USA i Wielkiej Brytanii, spadek do Chin

Eksport wzrósł o 11 proc. do 16,6 mld euro, podczas gdy import wzrósł o 30 proc. do 11,7 mld euro, odzwierciedlając bilans handlowy w wysokości 4,9 mld euro. Oznacza to wzrost o 52 proc. w porównaniu ze styczniem 2022 r. i mile widziane wyrwanie się z trendu niższego eksportu i wyższego importu, który obserwowany był od jesieni 2021 r. Wyniki te zostały opublikowane dziś w miesięcznym raporcie Komisji Europejskiej dotyczącym handlu.

W pierwszych dwóch miesiącach 2022 r. eksport do Wielkiej Brytanii i USA znacznie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Eksport do Wielkiej Brytanii wzrósł o 23 proc. (napędzany przez wino, drób i jaja), osiągając wartość 6,6 mld euro. Eksport do USA wzrósł o 26 proc. do 4 mld euro, przede wszystkim dzięki zwiększonemu popytowi na napoje.

Z drugiej strony eksport do Chin – trzeciego odbiorcy eksportu rolno-spożywczego UE – gwałtownie spadł w pierwszych dwóch miesiącach roku, zmniejszając się o 836 mln euro, czyli 28 proc. Było to spowodowane przede wszystkim zmniejszeniem eksportu wieprzowiny o 856 mln euro rok do roku (spadek o 66 proc.).

Wzrost importu rolno-spożywczego do UE

Import produktów rolno-spożywczych z Wielkiej Brytanii znacznie wzrósł w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r., kiedy był na szczególnie niskim poziomie. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku wzrósł o 75 proc., osiągając łączną wartość 2,1 mld euro. Było to w dużej mierze spowodowane zwiększonym importem napojów spirytusowych i likierów, których wartość wzrosła o 105 proc.

Import z Brazylii również odnotował znaczny wzrost (wzrost o 62 proc.), przy czym import soi i śruty znacząco przyczynił się do tego wzrostu. Import z USA i Chin również wzrósł w tym okresie odpowiednio o 18 proc. i 65 proc. Z drugiej strony import z Kanady spadł bardziej niż jakikolwiek inny kraj, spadając o 22 proc. lub 126 mln euro.

Warto zauważyć, że przed agresją militarną Rosji w pierwszych dwóch miesiącach roku import z Ukrainy wzrósł bardziej niż z jakiegokolwiek innego kraju (wzrost o 96 proc. rok do roku). Import zbóż, olejów roślinnych i nasion oleistych wzrósł zarówno pod względem wartości, jak i wielkości, przy czym w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r. sprowadzono dodatkowo 1,4 mln ton zbóż.

Eksportowano głównie zboża, produkty mleczne i wina

Biorąc pod uwagę konkretne produkty, przetwory zbożowe i produkty przemiału, produkty mleczne oraz produkty na bazie wina i wina były głównymi kategoriami eksportu w styczniu i lutym. Jest to zgodne z tym, co zaobserwowano w tym samym okresie ubiegłego roku. UE wyeksportowała za 3,1 mld euro przetwory zbożowe i produkty przemiału, za 2,8 mld euro produkty mleczne oraz za 2,3 mld euro wina i produkty na bazie wina, co odzwierciedla wzrost wartości eksportu wszystkich trzech. 

W przypadku zwierząt gospodarskich eksport wołowiny i cielęciny wzrósł o 28 proc. rok do roku, do czego przyczynił się w szczególności eksport mrożonych produktów mięsnych. Z kolei eksport wieprzowiny spadł o 20 proc. Spośród 27 kategorii produktów wieprzowina, jako jedyna odnotowuje spadek wartości eksportu rok do roku.

Nasiona oleiste były główną kategorią importową w styczniu i lutym, przy czym import rósł o 41 proc. rok do roku, osiągając wartość ponad 5 mld euro. Kawa, herbata, kakao i przyprawy stały się drugą kategorią produktów importowanych do UE, głównie za sprawą wzrostu wartości importu kawy, która jest o 66 proc. wyższa w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Gwałtowny wzrost cen kawy Arabica rozpoczął się w kwietniu 2021 r. i trwa nadal, a w lutym ceny światowe osiągnęły najwyższy poziom od 2011 r. W międzyczasie import owoców gwałtownie spadł. Dotyczyło to szczególnie winogron, o 115 mln euro lub 29 proc. oraz bananów o 69 mln euro lub 13 proc.