Mimo silnie rosnącej produkcji rolniczej w Niemczech stopień samozaopatrzenia w żywność produkowaną w kraju niewiele zmienił się od 1900 r., gdy wynosił 87 proc., podczas gdy w sezonie 2013/2014 wzrósł do 92 proc.

W 1900 r. żywność wyprodukowana na hektarze użytków rolnych starczała do wyżywienia czterech osób, a obecnie hektar umożliwia wyprodukowanie żywność dla 145 osób.

Nowoczesne: maszyny rolnicze, budynki gospodarcze, stosowane środki ochrony roślin, nawozy mineralne, a także postęp w hodowli roślin i zwierząt doprowadził do tego, że obecnie rolnicy osiągają znacznie wyższe i bardziej stabilne wyniki w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Produktywność 1 hektara ziemi rolniczej w Niemczech w 2013 r. wynosiła około 3,2 tys. euro, a w tym czasie w Polsce była około połowy niższa.