Producenci ci mają otrzymać jednorazową dopłatę w wysokości 300 euro na krowę. Maksymalna dopłata dla jednego producenta może wynieść 10 tys. euro.

Pomoc ta dotyczy tych, którzy otrzymują za mleko poniżej 25 eurocentów za kilogram mleka. Z tego typu dopłat powinno skorzystać około 1700 producentów mleka.

Drugą grupą, którzy otrzyma pomoc stanowią producenci otrzymują 25-28 eurocentów z kilogram mleka, ale nie są w stanie spłacać kredytów inwestycyjnych. Mają oni otrzymać po 110 euro dopłaty na krowę.

Do pomocy, którą ma udzielić rząd hiszpański dodana zostaną środki z funduszy UE w wysokości 25,5 mln euro.