Hogan uważa, że państwa członkowskie UE mogą uzgodnić do marca 2019 r. wieloletnie ramy finansowe na okres od 2021 r. do 2027 r. oraz unijny budżet rolny.


Podczas nieformalnego szczytu rady rolnictwa, austriacka minister rolnictwa Elisabeth Köstinger, podkreśliła znaczenie wystarczającego unijnego budżetu dla rolnictwa. Kluczową rolę odgrywa II filar. Ponadto, jest to kwestia, jakiego modelu rolnictwa chcą Europejczycy, co ma zasadnicze znaczenie w nadchodzących negocjacjach w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 roku.