Phil Hogan ogłosił również podjęcie działań, mających na celu otwarcie nowych rynków. Kontynuowana ma być polityka zorientowana na wzrost orientacji rynkowej i liberalizacje handlu.

Komisarz mówił także o wzroście wartości eksportu rolno-spożywczego UE do 10,9 mld euro w listopadzie 2015 r. Nowych kierunkach eksportu rozwijanych po wprowadzeniu rosyjskiego embarga.

W ramach WPR, komisarz zapowiedział przede wszystkim wprowadzenie bardziej sprawiedliwego i liberalnego systemu kar za błędy w formularzach oraz zasady „żółtej kartki” za błędy popełnione po raz pierwszy.

Mówiąc o konferencji ministerialnej WTO w Nairobi, komisarz Hogan stwierdził, że zagadnienia rolnictwa stanowiły zasadniczy temat konferencji. Pakiet dotyczący rolnictwa składał się z czterech decyzji, które dotyczyły: likwidacji wszelkich subsydiów eksportowych, bawełny publicznych zapasów dla celów bezpieczeństwa żywnościowego i specjalnych mechanizmów ochronnych.

Komisja Europejska w ramach reakcji na rosyjskie embargo wprowadziła pomoc na prywatne składowanie masła i mleka otłuszczonego w proszku, a we wrześniu ub.r. wprowadziła pakiet pomocowy wynoszący 500 mln euro, które były dystrybuowane przede wszystkich do rolników produkujących mleko i wieprzowinę.

WPR zapewniła także możliwość zwiększenia stawek zaliczek dla płatności bezpośrednich o 70 proc. oraz do 85 proc. dla płatności zwierzęcych i PROW.

Budżet na 2016 r. daje priorytet sektorowi produkcji mleka i wieprzowiny z kopertą wynoszącą 30 mln euro.

- Do tej pory KE wydała 720 mln euro łącznie na zapewnienie środków bezpieczeństwa rynku: w celu pomocy rolnikom w obliczu rosyjskiego embargo, spadku popytu na rynkach światowych, a także zwiększenia produkcji przez globalnych konkurentów – stwierdził komisarz Hogan.

Za bardzo udany uważa komisarz Hogan ostatni program prywatnego składowania wieprzowiny, który objął przechowywanie 90 tys. ton wieprzowiny przez 3 tygodnie.

Sektor rolno-spożywczy narażony jest na niestabilność rynku i zmienność cenową. W tym kontekście komisarz powołał niedawno nowa grupa ekspertów ds. rynków rolnych kierowana przez byłego holenderskiego ministra rolnictwa Cees Veermana.

Grupa ta ma omówić najistotniejsze kwestie w celu poprawy sytuacji rolników uczestniczących w łańcuchu żywnościowym. Jesienią 2016 r. ma ona przedstawić końcowe ustalenia dotyczące polityki i inicjatyw legislacyjnych.

Jak powiedział komisarz Hogan, KE dąży również do zawarcia nowych umów handlowych m.in. z Japonią, Meksykiem i Wietnamem.

Do 8 marca trwać będą konsultacje dotyczące zazielenienia.