Gospodarstwa we wszystkich czterech krajach: liczące średnio 11 ha we Włoszech i 36 ha w Belgii są znacznie mniejsze niż gospodarstwa w Niemczech o powierzchni powyżej 60 ha.

Według danych Komisji Europejskiej gospodarstwo w Holandii wygenerowało średnio ponad 500 000 euro - w Danii było to około 315 000 euro - a we Włoszech nieco poniżej 50 000 euro, ze względu na znacznie mniejszą wielkość.

Pod względem orientacji produkcyjnej Francję najlepiej można porównać do Niemiec – rolnicy niemieccy uzyskują znacznie większe dochody z produkcji mleka i trzody chlewnej, podczas gdy rolnicy francuscy zarabiają więcej na produkcji zbóż i uprawie roli. Wartość produkcji na gospodarstwo w Niemczech wynosi około 205 000 euro na gospodarstwo, wyprzedzając rolników we Francji z 163 000 euro i jeszcze bardziej kolegów Hiszpanii z wartością produkcji 55 000 euro na firmę.