Władze weterynaryjne nakazały uśmiercenie 36 tys. ptaków znajdujących się na fermie.

W promieniu 1 kilometra od ogniska choroby nie ma innych ferm drobiu. Natychmiast wydano zakaz transportowania drobiu w strefie 10 kilometrów wokół gospodarstwa. Zakaz zwykle trwa 72 godziny, ale może też potrwać nawet kilka tygodni. Na terenie gminy umieszczono kilka znaków z informacją "zakaz transportu" na wytyczonym obszarze.

Najbliższy zakład przetwórstwa drobiu w Mulderspark w gminie Leek znajduje się poza obszarem 10 kilometrówod fermy i dlatego może kontynuować działalność.