Rok 2015 rozpoczął się dość dobrze dla unijnych producentów zarówno jagniąt jak i owiec ciężkich. W styczniu przeciętna cena jagniąt w UE-28 wyniosła 653 euro/100kg wagi poubojowej, a w lutym 636 euro.

Ceny te były o 18 proc. wyższe niż w analogicznych miesiącach przed rokiem. Ceny owiec ciężkich wynoszące odpowiednio 528 euro i 539 euro/100 kg wagi poubojowej były wyższe o 8 proc. i 10 proc. Wzrost cen jagniąt był w zasadzie powszechny, a owiec ciężkich mocno zróżnicowany.

W niektórych krajach północnych, jak Dania i Szwecja oraz w krajach Europy środkowej, jak Austria, Rumunia czy Polska miał miejsce spadek tych cen. W styczniu przeciętna cena owiec ciężkich w Polsce wyniosła 355 euro/100 kg, a w lutym 358 euro/100 kg wagi poubojowej. Ceny te były o 4 proc. niższe niż przed rokiem.

Spadek cen wyrażonych w złotych był początkowo mniejszy niż cen wyrażonych w euro ze względu na niewielką deprecjację złotego względem euro w skali roku. W styczniu cena ta wyniosła 15,20 zł/kg wagi poubojowej, czyli 7,14 zł/kg wagi żywej i była o 2 proc. niższa od ubiegłorocznej. W lutym kurs był taki sam jak przed rokiem, a cena osiągnęła 14,96 zł/kg wagi poubojowej, czyli 7 zł/kg wagi żywej, podobnie jak cena wyrażona w euro była niższa o 4 proc.