Obecnie ceny pasz utrzymują się na wysokim poziomie. W maju 2013 r. były one o ok. 9 proc. wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z grudniem wzrosły o 0,7 proc. W skali roku większy był wzrost cen koncentratów niż mieszanek pełnoporcjowych dla zwierząt - informuje Instytut w comiesięcznej analizie.

Według notowań ministerstwa rolnictwa, pod koniec czerwca br. w porównaniu z końcem grudnia 2012 r. wszystkie zboża potaniały, a najbardziej owies i żyto paszowe (o 17 proc.). Różnice między cenami zbóż konsumpcyjnych i paszowych są niewielkie.

Analitycy zapowiadają w tym roku dobre zbiory zbóż na świecie. Optymistyczne prognozy wpływają na obniżanie cen ziarna na giełdach. Jest ono już tańsze niż rok i dwa lata temu.

Według amerykańskich prognoz (USDA) w sezonie 2013/14 w porównaniu z minionym słabym sezonem wzrośnie produkcja pszenicy (z 656 do 697 mln ton), kukurydzy (z 856 do rekordowych 963 mln ton), a także jęczmienia, owsa i żyta.

W krajach UE-27 zostanie zebrane 137 mln ton pszenicy, 64 mln ton kukurydzy, 56 mln ton jęczmienia, 8,0 mln ton owsa i 8,7 mln ton żyta. Wyraźnie zwiększą się zbiory pszenicy w Rosji i na Ukrainie oraz kukurydzy w USA. Wyższa niż przed rokiem będzie również produkcja zbóż w Kanadzie - prognozuje USDA.