Rolnicy nie chcą ratunku, powiedział przewodniczący, chcą, aby Komisja Europejska wywiązała się ze swoich obowiązków w zakresie zarządzania rynkiem, szczególnie w związku z interwencją na rynku SMP.

Rolnicy zgodnie z prawem oczekują, że Komisja Europejska odegra pełną rolę w zapewnieniu pełnego i właściwego wykorzystania narzędzi zarządzania rynkiem w ramach WPR w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla rolników, gdy rynki osłabią się.

Ceny masła, które osiągnęły najwyższy poziom 6500 euro/t we wrześniu ubiegłego roku, spadły do ​​poziomów, które pozostają znacznie powyżej historycznych średnich, a nawet wzrosły ponownie w ostatnich tygodniach - wzrost o 310 euro/t od połowy stycznia do 4720 euro/t.
Głównym powodem, dla którego eksperci od produktów mlecznych oczekują trudniejszego 2018 r., jest obniżający ceny efekt utrzymujących się zapasów interwencyjnych odtłuszczonego mleka w proszku (SMP). A KE ponosi odpowiedzialność za uniknięcie zakłóceń na rynku i posiada niezbędne do tego narzędzia.

W tej chwili musi to oznaczać sprzedaż SMP z interwencji po najwyższej możliwej cenie i działania w celu zmaksymalizowania ceny świeższych zapasów oraz zminimalizowania potencjalnego negatywnego wpływu cen interwencyjnego SMP na handel świeżo wyprodukowanym mlekiem w proszku.

Rolnicy nie oczekują ratowania, ale mają uzasadnione prawo oczekiwać, że narzędzia WPR dostępne KE w zarządzaniu rynkami będą wykorzystywane optymalnie, zgodnie z ich przeznaczeniem, w celach określonych w obecnej WPR.