Po wysokich zbiorach oczekuje się niewielkich spadków w roku 2016/17 względem sezonu wcześniejszego, jednak w kolejnych latach ma nastąpić wznowienie wzrostu produkcji. Jak zauważają analitycy IGC tempo rocznego wzrostu może nie być tak silne na tle innych gatunków zwłaszcza soi. Ma ona cechować się najwyższą produkcją, co wynikać będzie z lepszych średnich plonów soi.

Całkowite zużycie zboża wzrośnie średnio o 1,3 proc. rocznie pomiędzy latami 2016/17, a 2020/21 i będzie to wynikiem głównie wyższej konsumpcji i zużycia paszowego. Prawie połowę wzrostu da ekspansja na rachunkach paszowych wsparta silnym popytem na produkty zwierzęce. W wyniku wzrostu liczby ludności wyższe będzie spożycie, które odznaczać się będzie rocznym wzrostem na poziomie 1,2 proc. Zużycie przemysłowe również wyniesie do 1,2 proc. rocznie.