Styczniowa prognoza zakłada światową produkcję soi na poziomie 334 mln ton, wobec 336mln ton w grudniu.

Spadek produkcji spowodowały mniejsze szacunki zbiorów w USA i Argentynie, które tylko w części zostały zrekompensowane wzrostem prognoz dla innych krajów w tym: dla Brazylii i Chin.

Prognoza światowego spożycia soi w sezonie 2016/2017 w porównaniu z grudniem została podwyższona o 1 mln ton do 333 mln ton.

Szacunki dotyczące światowego handlu soją pozostały na niezmiennym poziomie 137 mln ton.