Światowe zbiory zbóż w sezonie 2017/2018 powinny być o 4 proc. niższe niż w poprzednim sezonie. Przyczyniła się do tego susza w wielu częściach Ameryki Północnej, UE i Australii.

Według IGC światowe zbiory pszenicy w porównaniu z poprzednią prognozą wyniosą 732 mln ton wobec 735 mln ton szacowanych w czerwcu.

Gorsze są też prognozy dotyczące zbiorów kukurydzy. Mają one w sezonie 2017/2018 wynieść 1,020 mld ton, wobec 1.025 mld ton oczekiwanych jeszcze w czerwcu.

Spodziewane jest także zmniejszenia światowych zapasów ziarna o 45 mln ton w porównaniu z sezonem 2016/2017. Mają one wynieść 478 mln ton wobec 523 mln ton.