Wielkość światowej produkcji soi w sezonie 2017/2018 szacowanej w marcu wynosiła 341,5 mln ton, czyli o 6,4 mln ton mniej niż prognozowano w lutym. Spadek spowodowany jest mniejszą oczekiwaną produkcją soi w Argentynie. Produkcja globalna soi w sezonie 2017/2018 ma być o 42 mln ton mniejsza niż poprzednim sezonie.

Światowa konsumpcja soi w sezonie 2017/2018 szacowana była w marcu na 346,7 mln ton (o 2,2 mln ton mniej niż w lutym). W sezonie 2016/2017 była prognozowana na 337,3 mln ton.

W marcowej prognozie po raz pierwszy uwzględniono szacunki produkcji soi na sezon 2018/2019. Wynoszą one 353,7 mln ton. Konsumpcja szacowana jest na 357,5 mln ton.