Wielkość światowej produkcji soi w sezonie 2017/2018 szacowanej w maju wynosiła 336 mln ton. Spadek spowodowany jest mniejszą oczekiwaną produkcją soi w Argentynie, Indiach i Paragwaju, której nie zrekompensują w pełni oczekiwana wyższa produkcja w Brazylii.

Produkcja globalna soi w sezonie 2017/2018 ma być o 47 mln ton mniejsza niż poprzednim sezonie.

Światowa konsumpcja soi w sezonie 2017/2018 szacowana była w maju na 345,5 mln ton (o 1,0 mln ton mniej niż w kwietniu). W sezonie 2016/2017 była prognozowana na 337,3 mln ton.

W majowej prognozie uwzględniono szacunki produkcji soi w sezonie 2018/2019. Wynoszą one 356 mln ton. Konsumpcja szacowana jest na 356,1 mln ton.