Jak informuje IGC, światowa produkcja pszenicy w prognozie lipcowej na sezon 2018/2019 ma wynieść 721,0 mln ton wobec 736,8 mln ton oczekiwanych w czerwcu.

Czerwcowe szacunki produkcji kukurydzy w sezonie 2018/2019 wynoszą 1,052,2 mld ton. Są one mniejsze niż przed miesiącem, gdy wynosiły 1,055,4 mld ton.

Zużycie zbóż ogółem będzie nieco nisze o 3 mln ton niż prognozowano w czerwcu i wyniesie 2,128 mld ton. Spowodował to przede wszystkim spadek żywienia zwierząt pszenicą. Eksport zbóż ogółem powinien wynieść 370,3 mln ton, czyli o 1,2 mln ton mniej niż szacowano w czerwcu.

Spożycie pszenicy ma wynieść 739,2 mln ton, czyli o 3,4 mln ton mniej niż szacowano w czerwcu. Eksport pszenicy szacowany w lipcu wyniósł 176,0 mln ton, czyli o 0,5 mln niż w czerwcu.  

Spożycie kukurydzy w lipcu oszacowano na 1,098,3 mld ton, wobec 1,96,4 mld ton w czerwcu. Eksport kukurydzy prognozowany jest na 155 mln ton, czyli o 2,3 mln ton więcej niż w czerwcu.