Jak informuje IGC, światowa produkcja pszenicy w prognozie czerwcowej na sezon 2018/2019 ma wynieść 736,8 mln ton wobec 742,3 mln ton oczekiwanych w maju.

Czerwcowe szacunki produkcji kukurydzy w sezonie 2018/2019 wynoszą 1,052 mld ton. Są one mniejsze niż przed miesiącem, gdy wynosiły 1,055 mld ton.

Oczekuje się, że całkowita produkcja zbóż w 2018/2019 r. będzie najniższa od trzech sezonów. Gorsze będą zbiory kukurydzy, pszenicy i jęczmienia.

Chociaż łączna podaż zbóż będzie mniejsza, zużycie będzie tylko nieco niższe niż trzecie pod względem wysokości, przy czym największe wzrosty dotyczyć będą żywności i wykorzystania przemysłowego.

Biorąc pod uwagę duży popyt, przewiduje się kolejny rok mniejszej produkcji zbóż, z kukurydzą (-44 mln ton), stanowiącą większość prognozowanego na  54 mln ton spadku. Spadek produkcji kukurydzy obejmuje redukcję o 23 mln ton w Chinach i 15 mln ton w USA, ale w Argentynie, Brazylii, UE i RPA też może dojść do spadku.

Prognozowany spadek zapasów pszenicy ma być stosunkowo niewielki (-6 mln ton), ale byłby to pierwszy spadek od sześciu lat.