Wielkość światowej produkcji soi szacowanej w sezonie 2017/2018 wynosi 348 mln ton jest o 0,5 mln ton mniejsza niż szacowano we wrześniu i 2,51 mln ton niższa od produkcji w sezonie 2016/2017.

Światowa konsumpcja soi w sezonie 2017/2018 szacowana jest na 353 mln ton (o 1,7 mln ton więcej niż we wrześniu) a w sezonie 2016/2017 była prognozowana na 337,4 mln ton.