Wielkość światowej produkcji soi w sezonie 2017/2018 szacowanej w listopadzie wynosi 348 mln ton i jest o 0,1 mln ton mniejsza niż szacowano w październiku.

Światowa konsumpcja soi w sezonie 2017/2018 szacowana jest na 352 mln ton (o 1,0 mln ton mniej niż w październiku. W sezonie 2016/2017 była prognozowana na 337,4 mln ton.