Po raz pierwszy szacowana wielkość światowej produkcji zbóż przekroczyć ma 2,1 mld ton, wobec 2,09 mld ton zakładanych w styczniowej prognozie. W tym samym czasie nastąpił również wzrost prognozy światowego spożycia zbóż z 2,062 do 2,069 mld ton.

Przyczyniła się do tego nowa prognoza rekordowych zbiorów pszenicy i jęczmienia w Australii, a także perspektywy większych zbiorów kukurydzy w Ameryce Południowej.

Wielkość prognozy światowej produkcji pszenicy w sezonie 2016/2017 została podniesiona z 751,5 do 752,5 mln ton, a światowego spożycie z 737,5 do 737,9 mln ton.

Prognoza światowej produkcji kukurydzy wzrosła z 1,044,9 mln ton do 1,049,4 mln ton, a światowego spożycia z 1,028,1 mld ton do 1,035,0 mln ton.