Produkcja zbóż ogółem prognozowana jest na 2,069 mld ton, w tym pszenicy na 747 mln ton (w sierpniu 743 mln ton), a kukurydzy na 1,027 mln ton (w sierpniu 1,030 mln ton).

Zmniejszenie szacunków produkcji kukurydzy na ziarno związane jest z brakiem dostatecznej ilości opadów.

W przypadku szacunków produkcji pszenicy zanotowano spadki w UE i Chinach. Spadki te zostały zrównoważone z nadwyżką przez wzrost szacunków produkcji dla Australii, Kanady, Chin i Kazachstanu.

Szacunki globalnego spożycia zbóż ogółem zostały podniesione w stosunku do sierpnia z 2,046 do 2,049 mld ton, spożycia dla pszenicy wzrosły z 732 do 734 mln ton, a dla kukurydzy pozostały bez zmian.

 

Sprawdź ceny kontraktów terminowych