Zużycie zbóż ogółem prognozowane w listopadzie ma wynieść 2,137 mld ton (w październiku 2,138 mld ton). Stanowi to wzrost o 1 proc. rok do roku.

Światowa produkcja pszenicy w prognozie po w sezonie 2018/2019  szacowana jest na 728,5 mln ton wobec mln ton oczekiwanych 729 mln ton w październiku.

Spożycie pszenicy ma wynieść 739,2 mln ton, czyli o 0,8 mln ton mniej niż szacowano w październiku.

Eksport pszenicy szacowany w listopadzie wyniósł 171,8 mln ton, czyli o 0,8 mln mniej niż w październiku.  

Światowa produkcja kukurydzy szacowana była w listopadzie na 1,073 74 mld ton, a w październiku 1,0737 mld ton.

Spożycie kukurydzy w listopadzie szacowano na 1,112 mld ton, wobec 1,116 mld ton w październiku.

Eksport kukurydzy prognozowany jest na 158,7 mln ton, wobec 158,4 mln ton październiku.

Szacuje się, że przy najniższym od trzech lat poziomie światowej produkcji zbóż ogółem wynoszącym 2,079 mld ton, światowa produkcja zbóż paszowych spadnie o 24 mln ton rok do roku, ponieważ wzrost zbiorów kukurydzy o 26 mln ton zostanie całkowicie zrekompensowany obniżkami w przypadku innych zbóż: pszenicy paszowej - 39 mln ton i jęczmienia - 6 mln ton.

Oczekiwany jest drugi z kolei sezon wyczerpywania zapasów zbóż na świecie, a tempo wyprzedaży przyspieszy do 58 mln ton (2 mln ton w poprzednim sezonie). Największe prognozowane spadki dotyczą zapasów kukurydzy (39 mln ton, do najniższego poziomu od pięciu lat), pszenicy (11 mln ton pierwszy spadek od sześciu sezonów) i jęczmienia (5 mln, do najmniejszego poziomu w ciągu 23 lat). Oczekiwane są również mniejsze zapasy sorgo, owsa i żyta.

Według pierwszego szacunku powierzchnia uprawy pszenicy ma wzrosnąć w sezonie 2019/2020 o 1 proc., do 220 mln ha dzięki większej powierzchni zasiewów w UE, Rosji, USA i Indiach.