Przyczynił się do tego przede wszystkim wzrost szacunków światowej produkcji kukurydzy.

Zmniejszyła się natomiast z 2,054 mld ton do 2,053 mld ton prognoza światowej produkcji zbóż ogółem w sezonie 2017/2018.

Czerwcowa prognoza światowej produkcji pszenicy w sezonie 2016/2017 wynosi 754 mln ton, a w sezonie 2017/2018 to 736 mln ton.

Najnowsza prognoza światowej produkcji kukurydzy w sezonie 2016/2017 mówi o 1,065 mld ton, a w sezonie 2017/2018 ma ona wynieść 1,026 mld ton.