Produkcja soi w sezonie 2018/2019 w czerwcowej prognozie wzrosła do 358,4 mln ton, czyli o 21 mln więcej niż przewidywano w poprzednim sezonie. Wraz z większą produkcją, oczekiwany jest wzrost netto zapasów  szacowanych w maju na 39,7 mln ton do 41,4 mln ton w czerwcu. Perspektywy handlu zagranicznego soją utrzymują się na poziomie 156,4 mln ton.

Światowy handel soją powinien osiągnąć nowy szczyt w sezonie 2018/2019. Oczekiwane jest zwiększenie spożycia produktów sojowych, zwłaszcza w Azji. Brazylia najprawdopodobniej utrzyma swoją pozycję, jako dominujący dostawca na rynkach światowych, podczas gdy eksport z USA może osiągnąć najwyższy poziom.