Uwzględniając uprawy w Argentynie i USA, globalny wynik produkcji soi w roku 2018/2019 powinien wynieść 363 mln ton, co oznacza wzrost o 22 mln ton rok do roku. Ze względu na wpływ afrykańskiego pomoru świń na pogłowie świń i popyt na soję w Chinach, światowy wzrost konsumpcji ma wynieść zaledwie 2 proc. W związku z ponad dwukrotnym wzrostem w USA zapasy mają zwiększyć się o ponad jedną piątą rok do roku.

Przy 358 mln ton perspektywy produkcji w sezonie 2019/2020 są obniżone o 3 mln ton miesiąc do miesiąca i są też niższe rok do roku. Prognoza handlu została obniżona do 152 mln ton, a nieznacznie zmieniona rok do roku. Perspektywy podaży i popytu w sezonie 2019/2020 są niepewne. Niemniej jednak, zakładając, że większe zbiory na półkuli południowej pomogą częściowo zrekompensować ich spadek w USA, prognozuje się, że produkcja spadnie o 5 mln ton rok do roku. Biorąc pod uwagę obecny kontekst polityki i popytu, perspektywy konsumpcji i handlu są wysoce niepewne.