Chiny znacznie zwiększyły import artykułów rolnych w pierwszej połowie 2021 roku. Rosnąca populacja świń zjada coraz więcej soi, zwłaszcza pochodzącej z USA.

Według statystyk celnych, w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku Chiny importowały towary rolne o wartości równowartości 91,7 mld euro; było to 23,2 mld euro, czyli 34 proc. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Jednak pandemia koronawirusa spowolniła międzynarodową wymianę towarową w pierwszej połowie 2020 roku.

Soja nadal najważniejsza

Soja pozostała najważniejszym towarem importowym Chin. W porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami ubiegłego roku wydatki na to źródło białka roślinnego, które w coraz większym stopniu pozyskuje się z USA, wzrosły o 44 proc. do około 21,6 mld euro. Wolumen importu wzrósł - ze względu na znacznie wyższe ceny na rynku światowym - tylko o 9 proc. do 49,0 mln ton.

Rosnące pogłowie świń było prawdopodobnie głównym powodem większego zapotrzebowania Chin na soję.

Chiński import zboża i mąki wzrósł nawet o 169 proc. rok do roku do 33,9 miliona ton. Zakup kukurydzy zwiększył się ponad czterokrotnie do 15,3 mln ton, a import pszenicy wzrósł o 60% do 5,4 mln ton.

Import mięsa ostatnio spadł

Import mięsa do Chin również był na rekordowym poziomie w pierwszych miesiącach tego roku. W międzyczasie jednak, ze względu na wzrost populacji zwierząt – zwłaszcza świń – nastąpiło wyraźne zmniejszenie chińskich zakupów. W czerwcu import mięsa był o 17 proc. niższy niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku, a w przypadku wieprzowiny, w tym produktów ubocznych, spadek wyniósł 16 proc.
W całym pierwszym półroczu organy celne odnotowały wzrost importu mięsa o prawie 7 proc. do 5,08 mln ton, co przełożyło się na wzrost kosztów importu o 6 proc. do 14,0 mld euro. Import wieprzowiny wraz z produktami ubocznymi wyniósł 2,95 mln ton, czyli o prawie 5 proc. powyżej poziomu z I półrocza 2020 r. W przypadku wołowiny odnotowano wzrost o 14 proc. do 1,25 mln ton.

Chiny importują coraz więcej produktów mlecznych

W pierwszej połowie 2021 roku Chiny kupiły też znacznie więcej produktów mlecznych na rynku światowym. Import wzrósł o jedną trzecią do 2,17 mln ton w okresie objętym badaniem. Zakup mleka w proszku wzrósł o ponad piątą do około 900 tys. ton.

Chińscy importerzy zapłacili w I połowie 2021 r. 6,1 mld euro za cały asortyment produktów mleczarskich, to o około 15 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2020 roku.

Wzrósł także import wielu innych grup produktów, m.in. olejów jadalnych i cukru. Natomiast chiński import produktów akwakultury spadł o 29 proc., a zakupy piwa i wina z rynku światowego pozostały o około 7 proc. poniżej poziomu z poprzedniego roku.