W ujęciu rok do roku wskaźnik spadł o 3 proc.

Jak podaje FAO, w styczniu w porównaniu z grudniem spadły indeksy cen cukru (o 1,6 proc.), oraz nabiału (-2,4 proc.). Wzrosła wartość indeksu cen zbóż (o 2,5 proc.).

Na praktycznie niezmienionych poziomach w ujęciu mdm pozostały indeksy cen mięsa oraz tłuszczów i olejów.

W ujęciu rdr wzrosły ceny mięsa (+7,4 proc.), zbóż (+6,3 proc.), spadły natomiast wartości indeksów cen nabiału (-6,8 proc.) oraz tłuszczów i olejów (-12,5 proc.).

O 30,4 proc. rdr spadła wartość indeksu cen cukru.