Tańsza jest pszenica paszowa. Tona tego zboża kosztuje 670-760 zł za tonę. Podobnie jak w poprzednich tygodniach, najniższe ceny pszenicy notuje się na wschodzie i południowym wschodzie kraju, a najwyższe na zachodzie i północy. W związku z mocnym euro, pojawiły się oferty zakupu konkurencyjnej cenowo pszenicy paszowej ze Słowacji.

Ceny pszenżyta paszowego kształtują się na poziomie 680-710 zł/t, ale jego podaż jest niewielka. Bardzo mało jest ofert sprzedaży żyta paszowego, którego ceny utrzymują się na bardzo wysokim poziomie 680-720 zł/t. Dlatego wytwórnie nie chcą kupować tak drogiego ziarna. Ceny jęczmienia paszowego kształtują się na poziomie 680-720 zł/t

W dalszym ciągu stabilnie zachowują się ceny pszenicy konsumpcyjnej. Uszczuplona krajowa podaż tego zboża w niewielkim zakresie uzupełniana jest ziarnem z importu (z Litwy i południowej Europy).

Wysoki kurs euro i poprawa opłacalności eksportu ziarna powoduje, iż firmy handlowe szukają ziarna z przeznaczeniem na eksport. Ale także realizowane są wcześniej zawarte kontrakty importowe, m.in. sprowadzane są spore ilości rzepaku z Wielkiej Brytanii, Litwy oraz Ukrainy. Także na Litwie i w południowej Europie kupowana jest dobrej jakości pszenica, która uzupełnia krajową ofertę.

Pojawiły się pierwsze oferty sprzedaży wczesnych odmian kukurydzy z tegorocznych zbiorów. Wytwórnie pasz zlokalizowane na południu kraju wstępnie oferują ceny za suchą kukurydzę na poziomie 720-750 zł/t, w centralnej Polsce kosztuje ona 750-780 zł za tonę. W związku ze zbliżającymi się zbiorami kukurydzy, tanieje ziarno z ubiegłorocznych zbiorów. Obecnie kosztuje ono 900-980 zł/t .