Wzrosło zainteresowanie zakupem zbóż ze strony firm paszowych. Ziarno kupują teraz te firmy, które nie mają surowca na najbliższe miesiące.

Obecnie pszenica paszowa kosztuje od 720-730 zł za tonę na wschodzie i południowym wschodzie kraju; 730-760 zł/t - w centrum i 750-770 zł/t - na północy. Za pszenżyto trzeba zapłacić 680-720 zł za tonę, za żyto na pasze - 650-700 zł/t, a za jęczmień - 680-750 zł za tonę.

Kończą się zbiory kukurydzy, wraz ze wzrostem cen pszenicy paszowej, drożeje ziarno kukurydzy. Za kukurydzę suchą odbieraną bezpośrednio w gospodarstwie trzeba obecnie zapłacić 660-670 zł/t na południowym - wschodzie, do 680-700 zł/t na zachodzie kraju. Z dostawą do skupu ziarno to kosztuje 710-770 zł/t.

Coraz więcej kukurydzy idzie na eksport. Izba szacuje, że w pierwszej połowie listopada eksport tego ziarna drogą morską wyniósł 30 tys. ton.

Nadal stabilne są ceny skupu zbóż konsumpcyjnych. Większość młynów na razie nie dokonuje zakupów i zużywa zboże zakupione wcześniej. Przetwórcy dokują jedynie niewielkie partie ziarna.

Ceny pszenicy konsumpcyjnej w zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka) kształtują się w przedziale od 780-800 zł/t na południu, 810-830 zł/t - w centrum, do 840-850 zł/t - na północy kraju. Żyto konsumpcyjne kosztują w granicach 820-880 zł/t.

W minionym tygodniu spadały notowania cen pszenicy na giełdach w Chicago i Kansas City. Cena pszenicy na chcicagowskiej giełdzie w kontrakcie na styczeń spadła do najniższego poziomu od czerwca br. W opinii analityków Izby, powodem spadku notowań były słabsze niż zakładano wyniki eksportu amerykańskich zbóż, wycofywanie się funduszy inwestycyjnych z kontraktów zbożowych, a także spadki notowań innych surowców.

Pod koniec ubiegłego tygodnia pszenica w kontrakcie grudniowym 2011 r. spadła do 219,80 USD/t, czyli o 3,0 proc. w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie marcowym 2012 do 225,83 dolarów za tonę, czyli o 4,9 proc. Ponad 5-procentowe spadki odnotowano także na giełdzie w Kansas City.

Taniej było także na paryskiej giełdzie Matif. W tym przypadku na spadki notowań wpłynęły nie tylko zniżki na rynku amerykańskim, ale także wstępne prognozy zbiorów pszenicy w UE-27 na przyszły rok. Według ekspertów z Strategie Grains, produkcja pszenicy tzw. miękkiej w krajach UE-27 w 2012 r. będzie o 5 mln ton wyższa niż w tym roku i wyniesie 135 mln ton. Ocenili oni, że areał uprawy pszenicy w tym roku wzrośnie o 1 proc. i wyniesie 23,2 mln ha.

W piątek (18 bm.) cena pszenicy w kontrakcie na styczeń 2012 r. wyniosła 182,00 euro za tonę i była o 1,6 proc. niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie z realizacją dostawy w marcu 2012 r. spadła o 2,8 proc. do 176,75 euro/t.