Przyczyną spadku cen jabłek jest nie tylko większa podaż tych owoców, która wynika ze wzrostu ich produkcji, ale również w pewnym stopniu słabe zainteresowanie eksportowe polskimi jabłkami, w szczególności ze strony Rosji. Dla przykładu cena odmiany Celesta na
rynku w Broniszach w analizowanym okresie wynosiła 1,22-1,86 zł/kg podczas gdy rok wcześniej 2,00-3,30 zł/kg. W podobnej relacji obniżyły się ceny pozostałych odmian, informują eksperci BGŻ.

Można było jednak zauważyć dość duże zróżnicowanie w cenach jabłek na poszczególnych rynkach hurtowych. Najwięcej za jabłka producenci otrzymywali w Poznaniu czy też w Lublinie, najniższe ceny odnotowano natomiast na rynku hurtowym w Sandomierzu. Niższe ceny w stosunku do tych sprzed roku prawdopodobnie utrzymają się przez cały bieżący sezon, powinny być one jednak wyższe niż w latach 2008-2009, kiedy to w kraju wyprodukowano znacznie więcej jabłek.

Na rynku w Broniszach cena gruszek, w analizowanym okresie wynosiła 3,00-4,00 zł/kg wobec 3,50-4,50 zł/kg w roku poprzednim. Tu także można było zauważy´c różnice pomiędzy poszczególnymi rynkami. Ich ceny wahały się od 2,00 do 5,00 zł w zależności od regionu. Spadek cen gruszek jest konsekwencją również przewidywanych wyższych ich zbiorów w tym roku. Według prognoz WAPA w krajach Unii Europejskiej mają one ukształtować się na poziomie 2,5 mln ton, wobec niespełna 2,3 mln ton w roku poprzednim. W Polsce produkcja ma wynieść 63 tys. ton, co oznacza wzrost o 5 tys. ton w porównaniu do 2010 roku.