- Październikowa edycja ankietowych badań wskazuje na nieznaczną poprawę koniunktury w rolnictwie. Nieznacznie wyższy jest ogólny wskaźnik przychodów pieniężnych przy trochę lepszym poziomie optymizmu rolników w ocenie perspektyw ekonomicznych swych gospodarstw w stosunku do października ubiegłego roku. Ta niewielka poprawa wskaźników dokonuje się ciągle w ujemnych rejestrach ich wartości, co każe ostrożnie oceniać sytuację w rolnictwie - napisano w raporcie.

- Zachowanie ogólnego wskaźnika koniunktury w październiku, podobnie jak we wcześniejszych badaniach nie odzwierciedla dużego zróżnicowania sytuacji w rolnictwie. Na jednym biegunie znajdują się dużo niższe oceny rolników gospodarujących na niewielkim areale (do 15 ha), na drugim zaś z lepszą oceną przychodów pieniężnych i wysokim poziomem optymizmu gospodarstwa z użytkami rolnymi powyżej 50 ha. Dekoniunktura w rolnictwie i sposób wykorzystania dopłat bezpośrednich (przeznaczenie na bieżące potrzeby życiowe czy na rozwój gospodarstwa) przyspieszyły proces polaryzacji sytuacji gospodarstw rolnych w Polsce - dodano.