Najgorzej wygląda sytuacja upraw we Francji, gdzie objawy chorobowe spowodowane obfitymi opadami nie tylko utrudniły i opóźniły rozpoczęcie żniw. Pogoda sprawiła, że zboże jest porażone przez patogeny chorobotwórcze Fusarium spp. i co przekłada się na niższą jakość zebranego ziarna. Uszkodzenia powodowane przez grzyby są najbardziej widoczne w północnych częściach kraju.

W związku z tym analitycy przewidują spadek zbiorów względem zeszłorocznego rekordu o ok. 10 proc. Według ostatnich prognoz Strategie Grains zmniejszyło swoje szacunki o 2 mln t do 36,5 mln t, podczas gdy Grupa ODA obniżyła swoją prognozę zbiorów o 1,5 mln t do 35 mln t. Agritel wskazuje, że Francja ma zebrać 37,3 mln t. pszenicy miękkiej

W Niemczech powracające deszcze obniżają zwartość białka. Na południu kraju opady i wysokie temperatury spowodowały wzrost porażenia przez patogeny chorobotwórcze. Zagrożenie chorobami w północnej część Niemiec, której produkcja w większości przeznaczona jest na eksport jest niewielkie.

Stowarzyszenie niemieckich rolników prognozuje zbiory pszenicy ozimej na 25 mln t, co oznacza spadek 4,4 procent w porównaniu z zeszłoroczną produkcją, informuje Reuters.

W Wielkiej Brytanii, trzeciego co do wielkości producenta pszenicy w UE także występowało zagrożenie spadku wydajności. Jednak ostatnia poprawa pogody przywróciła tamtejszym rolnikom nieco optymizmu.

Plony w Wielkiej Brytanii są prawdopodobnie niższe względem ostatniego sezonu, bowiem rolnicy częściowo ograniczyli nakłady na produkcję z powodu niskich cen pszenicy. Analitycy prognozują wielkość tegorocznych zbiorów w kraju od 14,9 mln t do 15,5 mln t, co oznacza spadek względem ubiegłorocznej produkcji pszenicy, kiedy zebrano 16,4 mln t.