Po mocnym otwarciu tygodnia we wtorek (w poniedziałek giełda w Chicago była zamknięta) i wyznaczeniu nowych półrocznych szczytów notowań, wczoraj ceny amerykańskich zbóż nieznacznie potaniały.

Potaniała również pszenica na Matif, ponownie schodząc poniżej 170 euro/t. Z tym poziomem (170 euro/t) już od roku są problemy. W tym czasie było kilka prób jego pokonania i jak dotąd wszystkie nieskuteczne (wykres kontynuacyjny poniżej).

Tym razem jako jedyna wśród prezentowanych zbóż podrożała kukurydza na Matif i brakuje już tylko 0,5 euro do 170 euro/t. Kilka dni temu również w przypadku kukurydzy miało miejsce nieudane pokonanie wspomnianego poziomu.

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,59 proc. (169,75 euro/t- 742 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,58 proc. (158,36 USD/t- 647 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,30 proc. (169,50 euro/t- 741 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,14 proc. (143,70 USD/t- 587 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10