W piątek na światowych giełdach dominowały znaczne spadki cen kontraktów na oleiste. Jedynie rzepak notowany na paryskiej Matif oparł się spadkom i zyskał na wartości kilka setnych. Z pewnością we wzroście notowań pomógł fakt dalszego osłabiania się euro do USDA (ponad jeden proc. w piątek i ok. 8 proc. przez ostatni miesiąc).

Rzepak Matif, kontrakt majowy-  cena wzrosła o 0,20 proc. (369 euro/t- 1532 zł/t).

Notowania majowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:


Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif zdecydowanie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.


Soja CBOT, kontrakt marcowy-  cena spadła o 1,85 proc. (355,76 USD/t- 1392 zł/t).


Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend spadkowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.


Canola WCE, kontrakt marcowy-  cena spadła o 1,35 proc. (452,50 CAD/t- 1392 zł/t).


W Winnipeg na canoli zdecydowanie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy wzrostowy  i krótkoterminowy wzrostowy.