Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 5,36 zł/kg i były wyższe o 3,3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 3,1 proc. wyższe w stosunku do marca 2012 r.

Na targowiskach żywiec wieprzowy kosztował średnio 5,36 zł/kg i był droższy niż w lutym br.-o 2,5 proc., w skali roku wzrost cen wyniósł 6,6 proc. Za prosię na chów na targowiskach płacono średnio 168,08 zł/szt., tj. o 2,8 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 1,7 proc. mniej niż w marcu 2012 r.
W marcu 2013 r. polepszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (6,9 wobec 6,6 w lutym br.), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio 5,9 i 5,6).

Z kolei ceny skupu żywca wołowego (6,37 zł/kg) spadły w stosunku do lutego 2013 r. - o 3,7 proc., w skali roku zmalały o 0,7 proc. Natomiast ceny bydła rzeźnego na targowiskach wyniosły 6,74 zł/kg i były niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,3 proc., ale o 6,6 proc. wyższe w stosunku do marca 2012r.

Jeżeli chodzi o drób rzeźny wzrosły do poziomu 4,26 zł/kg, tj. o 6,8 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego miesiąca, w stosunku do analogicznego okresu ub. roku wzrosły o 3,8 proc.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 125,32 zł, tj. o 1,3 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 0,9 proc. mniej niż przed rokiem.