Analitycy Banku BGŻ informują, że - uwzględniając zapasy początkowe, globalna podaż śrut może osiągnąć rekordowo wysoki poziom 144 mln t wobec 137 mln t w sezonie poprzednim.

Światowe zużycie śrut w sezonie 2013/14 również powinno się zwiększyć (o 3 proc. r/r). FAO przewiduje, że może ono osiągnąć bardzo wysoki poziom 122,5 mln t (w ekwiwalencie białka). W największym stopniu wzrośnie konsumpcja śruty sojowej, a w dalszej kolejności rzepakowej i słonecznikowej.

Prognozy większego zużycia śrut FAO opiera na założeniach większego popytu zgłaszanego przez sektor żywca w niektórych krajach - czemu będzie sprzyjać przyspieszenie wzrostu gospodarczego - oraz niższych cen śrut.

W krajach rozwijających się, tempo wzrostu zużycia śrut w sezonie 2013/14 będzie prawdopodobnie wolniejsze niż w ostatnich 5 latach.

W Chinach i pozostałych krajach azjatyckich FAO oczekuje przyrostu konsumpcji na poziomie 3-4 proc.

W krajach rozwiniętych, po spadku odnotowanym w poprzednim sezonie, FAO spodziewa się odbudowy popytu na śruty.

W przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, gdy światowa produkcja śrut była większa zaledwie o 0,6 proc. od zużycia, w rezultacie czego globalny bilans tych surowców był bardzo napięty, w sezonie 2013/14 produkcja śrut będzie przewyższać konsumpcję o 3,4 mln t (3 proc.). Będzie to sprzyjać odbudowie zapasów.

FAO przewiduje, że wzrosną one o 15-16 proc. (2,7 mln t) r/r. Jeśli te prognozy okażą się być bliskie prawdy, wskaźnik zapasów do zużycia dla globalnego rynku śrut będzie najwyższy od 3 lat (w krajach należących do czołówki największych eksporterów od 6 lat). Wegług analityków oznacza to, że w bieżącym sezonie światowy bilans śrut jest/będzie mniej napięty i wg FAO są fundamentalne podstawy do niższych cen.