Produkcja zwierząt gospodarskich, w tym drobiu, generuje w Kandzie zysk rzędu 54 mld dolarów kanadyjskich rocznie, czego 12 mld w samej tylko prowincji Ontario.

Od 2009 r. Kanada zainwestowała 5 mln dolarów kanadyjskich w opracowanie i aktualizację kodeksu zasad postępowania ze zwierzętami oraz opracowanie modelu postępowania ze zwierzętami w gospodarstwie.

Inwestycja w transport zwierząt jest częścią dotacji realizowanej przez rolno-spożywczy program marketingu rolnego, który w ciągu 5 lat zainwestuje do 341 mln dolarów kanadyjskich w szeroko pojętą politykę rolną.