W porównaniu z 1 lipca 2016 r. rok później pogłowie wzrosło z 13,840 mln sztuk do 14,130 mln sztuk ( o 2 proc.).

Ponadto wzrosła o 1 proc. do 7880 liczba gospodarstw w Kanadzie zajmujących się produkcją świń.

Pogłowie świń hodowlanych zwiększyło o 2 proc. do 1,275 mln sztuk,  prosiąt do 23 kg o 1 proc. do 5,096 mln sztuk, świń do 53 kg o 4 proc. do 2,464 mln sztuk, a świń rzeźnych powyżej 54 kg o 2 proc. do 5,295 mln sztuk.

Postępujący wzrost pogłowia świń w Kanadzie został osiągnięty dzięki poprawie rentowności produkcji, postępującej konsolidacji sektora oraz rosnącej specjalizacji gospodarstw.

Do większej efektywności produkcji przyczyniają się obecnie stosunkowo niskie ceny pasz i dobre ceny świń rzeźnych.