Zbiory rzepaku  mają wynieść 13,34 mln ton, czyli o 14,2 proc. mniej niż w 2014 r., a soi 5,86 mln ton, czyli o 3,2 proc. mniej.

Wzrosnąć mają za to o 7,2 proc. do 12,31 mln ton zbiory kukurydzy.