Jak podaje PAP w tym roku ziemniaki są o ponad 60 proc. tańsze niż rok wcześniej, gdy ceny były rekordowo wysokie. Warzywa te są tanie głównie z powodu dużej podaży. Przeciętny Polak zjadł w ubiegłym roku 112 kg ziemniaków.

Ceny ziemniaków są jednak bardzo zróżnicowane regionalnie. Np. w województwie łódzkim kosztują one średnio 0,17 zł/kg, podczas gdy w woj. małopolskim ok. 0,40 zł za kg. Ziemniaki są tanie także na targowiskach - informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej. Według danych resortu rolnictwa przeciętnie pod koniec marca trzeba było za nie zapłacić 53,48 zł za 100 kg, czyli aż o prawie 62 proc. mniej niż w tym samym czasie 2011 r.

Spółdzielnie ogrodnicze płaciły za ziemniaki w końcu marca br. średnio 0,27 zł/kg wobec 1,40 zł/kg rok wcześniej. Na rynkach hurtowych ceny wahały się od 0,17 (cena minimalna w Kaliszu) do 0,60 zł/kg (cena maksymalna na rynku hurtowym w Rzeszowie). Rok wcześniej ziemniaki kosztowały 1,10-1,60 zł/kg.

Jak zauważają eksperci, ceny ziemniaków od dłuższego czasu nie rosną ze względu na dużą podaż i stosunkowo słaby popyt. Część analityków obawiała się, że zimowe mrozy spowodują straty w przechowywanych w kopcach ziemniakach, a to mogłoby wpłynąć na wzrost ich cen. Na razie jednak ożywienia na tym rynku nie widać.

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, sezon 2010/2011 charakteryzował się rekordowo wysokimi cenami ziemniaków, w obrocie targowiskowym i na rynkach hurtowych były one o 57 proc. wyższe niż przed rokiem.

Tymczasem na polski rynek trafia coraz większa ilość ziemniaków z importu, które oferowane są w cenie ok. 0,90 zł/kg. Są to ziemniaki wysokiej jakości, konfekcjonowane w małych opakowaniach. Na rynek trafiają także ziemniaki młode w cenie ok. 3 zł/kg, w większości pochodzące z krajów północnej Afryki i z Izraela.

Trudności ze sprzedażą tego produktu występują także w innych krajach europejskich. Wyższe zbiory ziemniaków w ubiegłym roku w Niemczech (o 16 proc.), Czechach (o 18 proc.) czy też na Ukrainie (o 30 proc.) spowodowały spadek cen ziemniaków w tych krajach.

W 2011 r. spożycie ziemniaków w naszym kraju wyniosło 112 kg na mieszkańca i było ok. 4 kg niższe niż rok wcześniej. W ocenie IERiGŻ, w tym roku spadkowa tendencja spożycia ziemniaków zostanie zahamowana pod wpływem ok. 50-proc. spadku cen w Polsce i w sąsiadujących krajach UE. Wzrośnie konsumpcja ziemniaków nieprzetworzonych, a zmaleje przetworów. Instytut szacuje, że całkowite spożycie w bieżącym sezonie wyniesie ok. 113 kg/osobę i będzie o 1 kg większe niż w sezonie poprzednim.

Według szacunków GUS w ubiegłym roku zbiory ziemniaków wyniosły 9,4 mln t i były one o blisko 11 proc. wyższe w porównaniu do ubiegłego roku.

IERiGŻ szacuje, że w 2012 r. areał uprawy ziemniaków w Polsce prawdopodobnie zostanie ponownie ograniczony. Niskie ceny powodują, że opłacalność produkcji ziemniaków w 2011 r. znacznie się obniżyła. W konsekwencji powierzchnia uprawy może być ograniczona o 7-8 proc. do ok. 370 tys. ha. W przeciętnych warunkach pogodowych plony ziemniaków mogą wynieść ok. 200 dt/ha, a ich zbiory ok. 7,4 mln ton.