Przy istniejącym pogłowiu brakuje wszystkich rodzajów pasz wytwarzanych w gospodarstwach oraz przemysłowych mieszanek paszowych dla bydła.

Ministerstwo w celu zmniejszenia deficytu pasz sugeruje subwencjonowane obsianie 1 mln ha trawami wieloletnimi.

Ponadto budowa małych wytwórni koncentratów paszowych i mieszanek paszowych wsparta powinna być dotacjami.

Jak przewidują specjaliści, niedobór pasz a Kazachstanie spowoduje gwałtowny wzrost cen pasz i mięsa.