Pozwoli to zwiększyć pogłowie bydła o 8 mln zwierząt do 15 mln sztuk. Ponadto wzrost stada owiec ma wynieść 12 mln sztuk do 30 mln zwierząt. Planowane jest też zwiększenie powierzchni pastwisk z obecnych 58 mln hektarów do 100 mln hektarów.

W odniesieniu do produkcji mięsa drobiowego minister stwierdził, że do 2027 r. powinna ona zostać zwiększona o 560 tys. ton do około 740 tys. ton, z czego 150 tys. ton będzie przeznaczone na eksport. Obecny import około 170 tys. ton drobiu rocznie powinien zostać całkowicie wyeliminowany. Ponadto kazachski rząd chce zwiększyć produkcję jaj o 50 proc. do 7,5 mld sztuk. Ilość przeznaczona na eksport powinna wzrosnąć do 1,5 mld jaj.