DG Agri szacuje spadek produkcji rzepaku w UE o 3,1 mln t do poziomu 21,3 mln t oraz słonecznika o 2 mln ton do 7,1 mln ton wobec sezonu ubiegłego. Prognozy uległy pogorszeniu dla słonecznika, dwa miesiące temu zakładano wynik 7,7 mln t, natomiast nieznacznie wzrosły dla rzepaku z 21,1 mln t do wspomnianych 21,3 mln t. Prognoza produkcji soi zakłada wzrost o 0,32 mln t wobec sezonu wcześniejszego i została skorygowana w górę do 2,2 mln t (z 2 mln t).

Import oleistych w sezonie 2015/16 powinien wzrosnąć do poziomu 16,6 mln t wobec 15,4 mln t sezon wcześniej. Oczekuje się wzrostu importu poszczególnych surowców oleistych, dla soi powinien osiągnąć poziom 13,2 mln t, rzepaku ok. 3,2 mln t, słonecznika 0,27 mln t.

W sezonie 2015/16 w Unii zapowiada się 2,5 proc. spadek przerobu trzech podstawowych surowców oleistych (rzepak, soja oraz słonecznik) do 44 mln t. W przypadku podaży w sezonie 2015/16 tych podstawowych surowców zakłada się zmniejszenie o 5 proc. do 51,4 mln t.

Pod wpływem spadku podaży spodziewany jest spadek przerobu rzepaku o 1,3 mln t do ok. 23,9 mln t. Dla słonecznika oczekiwany jest spadek przerobu o 1,8 mln t do 6,1 mln t, natomiast dla soi przerób powinien wzrosnąć o 1,3 mln t do poziomu 14,1 mln t.

W trakcie sezonu 2015/16 zapasy rzepaku, soi oraz słonecznika powinny się zmniejszyć z 4,3 mln ton do 3,3 mln ton. Przewiduje się najwyższe zmniejszenie zapasów dla rzepaku do 1,4 mln t, dla soi spadek do 1,1 mln t, dla słonecznika spadek do 0,8 mln t.