Spodziewane są dostawy mleka w wysokości 156,5 mln ton do mleczarni i serowarni (+ 1,4 proc. rok do roku). W 2017 r. dostawy w UE wzrosły o 1,8 proc.

Według obliczeń KE średnia cena skupu mleka w grudniu 2017 r. w UE wynosiła 37,4 eurocenta netto za kg (przy naturalnej zawartość tłuszczu i białka). W styczniu 2018 r. nastąpił znaczny spadek do 35,6 eurocentów. Według pierwszych szacunków, negatywny trend cenowy w lutym najprawdopodobniej utrzymywał się przy średniej cenie mleka producenta wynoszącej 35,1 eurocenta.

Ceny na rynku mleka rozwinęły się bardzo różnie od początku 2018 roku: we Włoszech nastąpił zwykły sezonowy spadek w styczniu, ale począwszy od wartości około 36 eurocentów za kg był bardziej wyraźny niż zwykle. Ceny nie ustabilizowały się do końca lutego, a na początku marca zapłacono 28,5 eurocenta. Natomiast cena mleka w Holandii wzrosła gwałtownie do 24 eurocentów w lutym i kontynuowała wzrost do 28,5 eurocentów za kg na początku marca.