Przy imporcie rolno-spożywczym w wysokości 10,3 mld euro, w styczniu 2018 r. UE miała dodatni bilans handlowy w wysokości 300 mln euro.

Najbardziej wzrósł import pochodzący z Ukrainy (wzrost o 122 mln euro w porównaniu do stycznia 2017 roku), oraz w mniejszym stopniu, z Indii (o 64 mln euro w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku). Natomiast import z USA, Argentyny i Indonezji zmniejszył się odpowiednio 191 mln euro, 185 mln euro i 124 mln euro w porównaniu do stycznia 2017 r.

Największy wzrost w miesięcznych wartości eksportowej (styczeń 2018 w porównaniu do stycznia 2017 roku) odnotowano w przypadku Japonii, Brazylii, Rosji i Maroka, odpowiednio wzrost o 56 mln euro, 48 mln euro, 43 mln euro i 41 mln euro. Jak dotąd, Arabia Saudyjska, Algieria, Chiny i Zjednoczone Emiraty Arabskie zmniejszyły najbardziej import, odpowiednio o 59 mln euro, 51 mln euro, 49 mln euro i 39 mln euro.

Według KE w styczniu 2018 r. największy był wzrost eksportu żywności dla niemowląt (o 81 mln euro), cukru (o 67 mln euro), makaronów (o 58 mln euro) i karmy dla zwierząt domowych (o 57 mln euro). Import zbóż innych niż pszenica i ryż oraz owoców tropikalnych wzrósł odpowiednio o 121 mln euro i 53 mln euro.