Decyzja ta oznacza, że ​​rolnicy z 15 krajów UE kwalifikują się do podwyższenia zaliczki. Decyzja dotycząca pierwszych 10 państw (Belgia, Republika Czeska, Hiszpania, Włochy, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Portugalia i Finlandia) została podjęta na początku września 2017 r.

Wnioski pięciu dodatkowych państw członkowskich (Rumunia, Chorwacja, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja) w celu uniknięcia opóźnienia procesu we wszystkich zainteresowanych państwach KE zdecydowała się rozpatrywać osobno.

Niekorzystne warunki klimatyczne, począwszy od suszy aż po duże opady deszczu, które dotknęły uprawy w tym roku, sprawiły, że wielu rolników napotyka trudności finansowe. Zezwalając na zwiększenie poziomu płatności zaliczkowych, które władze państw członkowskich przekazują rolnikom, co roku w ramach WPR, KE chce złagodzenia niektórych problemów związanych z przepływem środków pieniężnych, z jakimi borykają się rolnicy.

Umowa obejmuje płatności bezpośrednie i niektóre płatności z tytułu rozwoju obszarów wiejskich dla rolników, które są zazwyczaj przyznawane przez państwa członkowskie od dnia 1 grudnia i do dnia 30 czerwca następnego roku.

Państwa członkowskie mogą zdecydować się na zaliczki na te płatności od dnia 16 października w danym roku, maksymalnie do 50 proc. całkowitej kwoty płatności bezpośrednich, a 75 proc. z tytułu płatności z PROW.

Decyzja KE pozwala teraz państwom członkowskim dotkniętym niekorzystnymi warunkami podwyższenie maksymalnej kwoty zaliczki do 70 proc. w przypadku płatności bezpośrednich, do 85 proc. na płatności z tytułu PROW.