USA, Rosja i kilka rynków azjatyckich odpowiadają w największym stopniu za dynamiczny wzrost eksportu UE w sektorze rolno-spożywczym. Sprzedaż do USA wzrosła o 1,22 mld euro (o 6 proc.), podczas gdy sprzedaż na rosyjski rynek zwiększyła się o 0,9 mld euro (16 proc.), Jeśli chodzi o rynki azjatyckie, eksport do Japonii wzrósł o  0,6 mld euro (11 proc.), eksport do Chin zwiększył się o 0,6 mld euro (5 proc.), a do Hongkongu o 0,4 mld euro (10 proc.) i do Korei Południowej o 0,3 mld euro (13 proc.).

Sektory wina, karmy dla zwierząt oraz napojów spirytusowych i likierów osiągnęły bardzo dobre wyniki w eksporcie w 2017 r., odpowiednio wzrost o 1,24 mld euro (12 proc.),  o 0,6 mld euro (17 proc.) i  o 0,5 mld euro (5 proc.).

Jednak eksport pszenicy i innych zbóż oraz mięsa wieprzowego zmniejszył się odpowiednio o 1,5 mld euro (27,5 proc.) o 10,3 mld euro (13,5 proc.) i 1 mld euro (2,8 proc.).

Wzrósł także unijny import rolno-spożywczy, ale mniej niż eksport. Znajduje to odzwierciedlenie w saldzie obrotów towarami rolno-spożywczymi pozostającym dodatnim z nadwyżką eksportową w wysokości 20,5 mld euro.