Pierwsze analizy wpisów wskazuje, że szereg odpowiedzi udzielonych zostało przez różne grupy interesów. 97 proc. odpowiedzi pochodziło od osób, a 3 proc. od organizacji.

Prawie połowa (46 proc.) odpowiedzi pochodziło z Niemiec. Wśród nich znaczny udział pochodził od grup ekologicznych: pierścienia ochrony niemieckiej przyrody (DNR), niemieckiego stowarzyszenia ochrony przyrody (NABU), WWF Niemcy i Bird Life.

Zdaniem zastępcy sekretarza  generalnego Niemieckiego Związku Rolników (DBV) wypowiedzi rolników w konsultacjach powinny być oceniane oddzielnie. Stwierdził też, że wiele pytań w konsultacjach było dla rolników kłopotliwych lub sformułowanych tak, że sugerowały odpowiedź.