Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,99 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,09 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,73 t/ha, wobec 4,06 t/ha w 2018 r., czyli o 16 proc. więcej niż w 2018 r. i 3,0 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,05 t/ha.

Żyto

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,16 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 0,86 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 2,63 t/ha, wobec 2,42 t/ha w 2018 r., czyli o 8,5  proc. więcej niż w 2018 r. i 8,7 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,77 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony 9,31 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,09 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,38 t/ha wobec 3,78 t/ha w 2018 r., czyli 16 proc. więcej niż w 2018 r. i 1,3 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,97 t/ha.

Jęczmień jary

Najwyższe średnie plony 7,21 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,69 t/ha w Rumunii. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 3,49 t/ha wobec 2,95 t/ha w 2018 r., czyli 18 proc. więcej niż w 2018 r. i 0,1 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,20 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony 5,81 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,82 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,68 t/ha, wobec 3,17 t/ha w 2018 r., czyli o 16 proc. więcej niż w 2018 r. i o 0,8 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,17 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 11,0 t/ha powinny być w Belgii, a najmniejsze w Rumunii – 6,37 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 6,49  t/ha wobec 5,99 t/ha w 2018 r., czyli o 8,4 proc. więcej niż w 2018 r. i 2,9 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 7,92 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,13 t/ha powinny być w Belgii, a najmniejsze w Finlandii – 1,48 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 2,97  t/ha wobec 2,58 t/ha w 2018 r., czyli o 16 proc. więcej niż w 2018 r. i 2,3 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,13t/ha.

Ziemniaki

Największe średnie plony rzędu 44,8 t/ha powinny być w Belgii i Holandii, a najmniejsze na Litwie – 15,8 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 24,3 t/ha wobec 2,58 t/ha w 2018 r., czyli o 9 proc. więcej niż w 2018 r. i 1,8 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 34, 6 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 90,5  t/ha powinny być w Hiszpanii a najmniejsze na Litwie – 53,7 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 59,7t/ha wobec 50,7 t/ha w 2018 r., czyli o 18 proc. więcej niż w 2018 r. i 0,2 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 76,5/ha.