Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,84 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,46 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,71 t/ha, wobec 4,39 t/ha w 2019 r., czyli o 7,3 proc. więcej niż w 2019 r. i 4,9 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,72 t/ha.

Żyto

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,58 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 1,04 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 2,89 t/ha, wobec 2,72 t/ha w 2019 r., czyli o 6,1 proc. więcej niż w 2019 r. i 4,2 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,90 t/ha.

Jęczmień jary

Najwyższe średnie plony – 7,35 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,40 t/ha w Rumunii. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 3,40 t/ha wobec 3,21 t/ha w 2019 r., czyli 6,0 proc. więcej niż w 2019 r. i 0,9 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,05 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,22 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,55 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,29 t/ha wobec 4,31 t/ha w 2019 r., czyli 0,3 proc. mniej niż w 2019 r. i 0,9 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,63 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,21 t/ha powinny być w Szwecji, a najniższe 1,54 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,68 t/ha, wobec 3,49 t/ha w 2019 r., czyli o 5,5 proc. więcej niż w 2019 r. i o 3,6 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,15 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Najwyższe średnie plony – 11,5 t/ha powinny być w Hiszpanii, a najniższe 6,37 t/ha w Polsce. Średnie plony w Polsce wobec 5,61 t/ha w 2019 r., są o 14,0 proc. większe niż w 2019 r. i o 4,7 proc. większe od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 7,94 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,36 t/ha powinny być w Danii, a najmniejsze w Finlandii – 1,49 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 2,77 t/ha wobec 2,73 t/ha w 2019 r., czyli o 1,3 proc. więcej niż w 2019 r. i 0,1 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 2,95 t/ha.

Ziemniaki

Największe średnie plony rzędu 44,1 t/ha powinny być w Niemczech, a najmniejsze na Litwie – 16,3 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 25,1 t/ha, czyli o 2,4 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 33,9 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 89,8 t/ha powinny być w Hiszpanii, a najmniejsze w Rumunii – 36,9 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 57,0 t/ha, czyli o 7,8 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 75,4 t/ha.